top of page

PRIVACYVERKLARING

Deze website wordt beheerd door Fensco bv Ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0843.766.277 , Statiestraat 4,3200 Aarschot. Deze kennisgeving beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens in verband met deze website verwerkt worden.

 

1. Welke persoonsgegevens verwerken we

De volgende informatie wordt verzameld wanneer u deze website bezoekt: de datum en tijd waarop een pagina op onze website wordt geopend, uw IP-adres, de naam en versie van uw webbrowser, de website (URL) die u bezocht voordat u deze website opende, bepaalde cookies (zie volgende items) en persoonlijke gegevens die u verstrekt bij het invullen van contactformulieren (naam en e-mailadres).

 

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een webserver naar uw browser stuurt wanneer u een website bezoekt. Cookies maken het mogelijk uw browser te herkennen de volgende keer dat u onze website bezoekt, waardoor onze website voor u gebruiksvriendelijker wordt.

Bij uw eerste bezoek aan onze website krijgt u een banner te zien met een tekst die u op de hoogte brengt dat er cookies worden geplaatst en dat u via een link naar deze privacyverklaring informatie kunt krijgen over de gegevensverwerking met cookies. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de gegevensverwerking.

De "Help" -functie in de werkbalk van de meeste webbrowsers laat zien hoe u het accepteren van cookies kunt vermijden, hoe de browser u op de hoogte stelt wanneer er nieuwe cookies worden geplaatst en hoe u cookies volledig kunt blokkeren.

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van de website niet langer beschikbaar zijn als u cookies blokkeert en dit kan ertoe leiden dat u deze website niet volledig kunt gebruiken.

 

3. Tools

 

3.1. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres en de URL van de bezochte website) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De website maakt gebruik van de IP-anonimiseringsoptie die wordt aangeboden door Google Analytics. Uw IP-adres wordt daarom afgekapt/geanonimiseerd zodra Google uw IP-adres ontvangt. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over website-activiteiten op te stellen en om ons aanvullende diensten te verlenen in samenhang met het gebruik van de website en het gebruik van internet. Google zal de door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adressen niet combineren met andere gegevens.

 

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics:

U kunt de overdracht van door Google Analytics-cookies gemaakte gegevens naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de downloadbare plug-in te installeren

via de volgende link in uw browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en

Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken.

 

3.2. Google+

Onze website maakt gebruik van functies van Google+, het sociale netwerk van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Om volledig gebruik te kunnen maken van de aangeboden functies is een Google-account een voorwaarde. Er wordt informatie naar Google verzonden wanneer de volgende services gebruikt worden, zelfs zonder een Google-account (Google +1-knoppen, Google+ badge, Follow-knop, Google+ Share-knop en link, inlogknop, Hangout-knop). 

Als u bij het gebruik van de bovengenoemde functies ingelogd bent op uw Google-account terwijl u de website bezoekt, worden uw gegevens wereldwijd gepubliceerd, gebaseerd op de instellingen op https: //plus.google.com/settings/ en verzameld en geëvalueerd door Google. U kunt hier informatie vinden over welke gegevens door Google worden verzameld en waarvoor ze worden gebruikt: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.


3.3. Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Dit is een oplossing waarmee we websitetags beheren via een interface waarmee we bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingdiensten in onze website kunnen integreren. De tagmanager (die de tags implementeert) verwerkt uw persoonlijke gegevens echter niet zelf. Raadpleeg de volgende informatie over Google-services met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U vindt de gebruiksrichtlijnen voor Google Tag Manager op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

 

3.4. YouTube

Bij een bezoek aan onze website kunt u video's bekijken die door YouTube geïntegreerd zijn (een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS).

U vindt de gebruiksvoorwaarden hier https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

4. Doel van de gegevensverwerking

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- om u deze website aan te bieden en de website verder te verbeteren en te ontwikkelen

- om gebruiksstatistieken te kunnen maken

- om aanvallen op onze website te detecteren, te voorkomen en te onderzoeken

- om op uw vragen te kunnen reageren en/of precontractuele maatregelen te kunnen uitvoeren

- om de reclame op onze website te verbeteren

- om de technische ondersteuning voor gebruikers te verbeteren

- om eenvoudig te gebruiken statistieken over websitetoegang te creëren op een kostenefficiënte manier

- om aanvragen te ontvangen

 

5. Rechtsgrond van de verwerking

Uw persoonlijke gegevens (zie item 1) worden uitsluitend op de wettelijke basis verwerkt

- het nakomen van het contract met u en/of het uitvoeren van precontractuele maatregelen (art. 6 (1) b van de AVG)

en/of

- ons doorslaggevende, gerechtvaardigde belang bij het bereiken van het doel dat is gespecificeerd in punt 4 (art. 6 (1) f van de AVG).

 

6. Overdracht van uw persoonlijke gegevens 

Voor de bovengenoemde doeleinden zullen wij uw persoonlijke gegevens aan de volgende ontvangers doorgeven:

- IT-dienstverleners die we gebruiken

- Hostingproviders

- Google Inc. (via de gespecificeerde services)

 

Sommige van de hierboven vermelde ontvangers bevinden zich buiten de EU en/of verwerken uw persoonsgegevens buiten de EU. De normen voor gegevensbescherming zijn mogelijk niet zo hoog als die in de EU. We geven uw persoonlijke gegevens echter alleen door aan dergelijke landen en/of bedrijven als de Europese Commissie heeft bepaald dat ze voldoen aan een adequate gegevensbeschermingsnorm, bijvoorbeeld:

- Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS

- Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland

- Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS

- Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, VS

Google en Facebook zijn gecertificeerd als ontvangers van de gegevens in overeenstemming met het EU-US Privacy Shield Framework. De overdracht van gegevens naar Google of Facebook is daarom niet in strijd met de Algemene verordening voor gegevensbescherming. Hier vindt u gedetailleerde informatie over het EU-VS-privacyschildkader: https://www.privacyshield.gov.

 

7. Bewaartermijn

Over het algemeen bewaren wij uw gegevens, die wij bij uw bezoek aan deze website verwerken, voor een periode van drie maanden. We bewaren het alleen langer als dat nodig is om gedetecteerde aanvallen op onze website te onderzoeken.

Als u uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt door het contactformulier op onze website in te vullen, zullen we uw gegevens bewaren zolang we dit nodig achten om uw verzoek te voltooien en zoals vereist met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen en/of verjaringstermijnen.

 

8. Uw rechten

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u het recht om informatie te verkrijgen, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking en overdraagbaarheid van de gegevens te beperken. Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.dsb.gv.at/), Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, dsb@dsb.gv.at.

Als u vragen heeft over deze gegevensbeschermingsverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen zoals hierin beschreven, neem dan per e-mail contact op via het adres info@thermostar.info .

 

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden gezien als een onderdeel van het internetaanbod waarnaar vanaf deze pagina wordt verwezen. Als secties of individuele formuleringen in deze tekst niet, niet langer of niet volledig overeenkomen met de huidige wetten, blijven de overige secties van dit document onaangetast met betrekking tot hun inhoudsgeldigheid.

 

9.1. Aansprakelijkheid voor de inhoud op deze website

De inhoud op deze website is met grote zorg en aandacht samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat de inhoud correct, volledig en up-to-date is. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene statuten. We zijn echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden die op illegale activiteiten duidt, te controleren of mogelijk te onderzoeken. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie in overeenstemming met algemene statuten blijven onaangetast. Elke daarmee verband houdende aansprakelijkheid is echter alleen mogelijk vanaf het moment waarop de concrete rechtsschending bekend wordt. Als er relevante juridische schendingen worden vastgesteld, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

9.2. Aansprakelijkheid voor links naar websites van derden

Onze website bevat links naar externe websites. We hebben geen invloed op de inhoud van deze externe websites. We kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van derden. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de sites is verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's zijn beoordeeld op mogelijke juridische schendingen op het moment dat de link werd geplaatst. Illegale inhoud werd niet gedetecteerd toen de link werd geplaatst. Zonder concrete aanwijzingen voor een wetsovertreding is continue monitoring van de gelinkte sites echter niet haalbaar. Als er wettelijke schendingen worden vastgesteld, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

9.3. Auteursrechten

De beheerders van deze website doen er alles aan om de auteursrechten van derden in acht te nemen of materialen te gebruiken die in eigen beheer zijn gemaakt of onder het publieke domein vallen. De inhoud en werken gemaakt door de site-exploitanten op deze pagina zijn onderworpen aan het auteursrecht. Content van derden wordt als zodanig gelabeld. Voor reproductie, bewerking, distributie of ander gebruik dan de beperkingen van de copyrightwetgeving is schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Deze pagina mag alleen worden gedownload en gekopieerd voor privé- en niet-commerciële doeleinden.

bottom of page